Wat is Body Stress Release?

Body Stress = lichaamsspanning      Release = vrij maken

'Stress' is op zichzelf een neutraal begrip.
Wij worden constant blootgesteld aan verscheidene vormen van 'stress' in ons leven. Een zekere mate van stress is ook nodig om te kunnen bestaan; deze voorziet ons van uitdagingen en stimuleert ons te streven naar vooruitgang. Als de menselijke geest bijvoorbeeld niet wordt geprikkeld door opduikende levensvraagstukken en uitdagingen zullen verveling en stagnatie al snel toeslaan. Teneinde sterke en gezonde spieren te houden, is bovendien (zgn.) mechanische stress of andere lichamelijke inspanning nodig.

Het lichaam is gericht op zelfgenezing. Het bevat instrumenten die constant alle lichaamsfuncties bewaken en het past zich constant aan aan interne en externe invloeden en stressoren. Op deze wijze 'repareert' het lichaam zich voortdurend en handhaaft het normaal gesproken een optimaal peil van functioneren.

Zekere stressfactoren zullen een tijdelijke afname betekenen van de efficiency van het lichaam -een verrekte spier zal bijv. tijdelijk stijf en pijnlijk zijn- doch nadien zal de normale staat van gezondheid weer worden aangenomen. Het lichaam is op deze wijze in staat wonden en breuken te helen, schadelijke chemicaliën af te weren, zich aan te passen aan hevige temperatuursverschillen, etc.

Overbelasting door stress

Stress wordt een negatieve, afbrekende factor in ons leven wanneer de belasting door de stressor boven de mogelijkheid van het lichaam uitgaat om zich aan deze belasting aan te passen. Wanneer het niveau van overbelasting is bereikt, wordt de stress niet meer door het lichaam 'afgevoerd', maar in het lichaam vastgezet als 'body stress', als abnormale spierspanning dus. Daarbij geldt dat onze ontvankelijkheid voor overbelasting door stress afhankelijk is van onze emotionele, mentale en fysieke gesteldheid.

Oorzaken van body stress

Emotionele en mentale stress

Bijvoorbeeld angst voor de toekomst, financiële zorgen, concurrentie op het werk, verstoorde partner-, familie- en gezinsrelaties, enzovoort. Van tijd tot tijd ondergaan we plotselinge, heftige emoties, zoals o.a. boosheid, shock, of ondergaan we mildere, maar langduriger vormen van mentale spanning, zoals bezorgdheid, depressie, verdriet, wrok, enz.
We kunnen het lichamelijke gevolg van emotionele en mentale druk voelen als het middenrif, de kaken, de nek en de schouders zich beschermend aanspannen en schrap zetten (iedereen heeft zoiets wel eens gevoeld) om ons te wapenen tegen de aanslagen die de stressfactoren in ons leven op ons lichaam plegen.

Mechanische stress

Het lichaam is ontworpen om een zekere hoeveelheid fysiek geweld als vallen, slagen, stoten, rukken e.d. te kunnen weerstaan, maar ook hierbij geldt dat, als de mechanische stress de grens van het aanpassingsvermogen van het lichaam te boven gaat, body stress ontstaat.
De oorzaken kunnen plotseling en hevig zijn, zoals een auto-ongeval, een ernstige valpartij of het onjuist optillen van zware voorwerpen. Maar er kan ook een geleidelijke toename van (mildere) mechanische stress zijn, zoals een doorgaans slechte zithouding of het doen van ongeschikte oefeningen en het beoefenen van (te) belastende sporten. Voorts kunnen de gevolgen van een zwangerschap of een lang ziekbed mechanische stress veroorzaken.

Chemische stress

De bronnen van chemische stress omvatten alle vervuilers in de lucht, insecticiden, en diverse toevoegings- en conserveringsmiddelen in voedsel. Schadelijke chemicaliën kunnen worden genuttigd, ingeademd of zelfs opgenomen door het contact met de huid. Ook overgevoeligheden voor allerlei schoonmaakmiddelen, cosmetica, medicijnen en verschillende vormen van straling vallen onder chemische stress.
Daar waar wij allen onderworpen zijn aan spanning in ons leven, hebben wij evenzeer allen de neiging om 'opgeslagen' spierspanning te verzamelen, waardoor de werkzaamheid van ons lichaam wordt benadeeld.

Gevolgen van body stress

Wanneer het punt van overbelasting door stress is bereikt, wordt deze stress vastgezet in het lichaam en manifesteert het zich daar als spanningsveld.
Het lichaam ontwikkelt dan de volgende beschermende actie: door middel van automatische reflexen gaan de nabij gelegen en meer oppervlakkige spieren het betrokken gebied vastzetten met het doel de zenuwbanen te beschermen. Dit heeft een verdovend effect op het zenuwstelsel waardoor de hersenen geen acht meer slaan op de gebieden waar body stress aanwezig is.
In geval dat het lichaam gedwongen is een grotere beschermende actie te ondernemen, kan deze als stijfheid voelbaar worden en uiteindelijk leiden tot vervorming van de lichaamshouding. Dit kan ook leiden tot pijn, gevoelloosheid en/of verlies van flexibiliteit.
Iemand die last heeft van body stress kan zich ook zeer gespannen en vermoeid voelen. Levensenergie en enthousiasme voor het leven kunnen ontbreken. Hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid, ademhalingsproblemen en verstoring van de stofwisseling en spijsvertering kunnen het gevolg zijn.
Baby's met body stress kunnen zonder aantoonbare reden voortdurend huilen, en peuters en kleuters met body stress kunnen klagen over groeipijnen, vooral in de benen. Wat oudere kinderen met body stress zullen wellicht concentratieproblemen hebben.
Body stress kan zelfs aanwezig zijn zonder dat iemand pijn of stijfheid ervaart - hij of zij heeft dan geleidelijk aan genoegen genomen met minder dan 100% welbevinden.
Als de body stress in het lichaam blijft opgeslagen is de natuurlijke spankracht van het lichaam verstoord, hetgeen een vermindering van de effectiviteit van de lichamelijke werkzaamheid veroorzaakt.
Doordat de beschermende mechanismen verzwakken is het lichaam steeds minder in staat het hoofd te bieden aan de stress waaraan het dagelijks is blootgesteld. Op deze manier raakt men steeds verder verwijderd van de optimale staat van gezondheid.

Indicaties

Om een indruk te geven wat de gevolgen kunnen zijn van body stress volgt hier een aantal van de meest voorkomende problemen.

Nek- en schouderklachten
Pijnlijke nek of schouders
Klachten ten gevolge van whiplash
Hoofdpijn, duizeligheid
Aangezichtspijn
Rugklachten
Lage rugpijn, ischias, spit
Pijn tussen of onder de schouderbladen
Hernia klachten
Bekkenproblemen
Bekkeninstabiliteit klachten
Chronische blaasproblemen
Problemen met zwanger raken
Klachten in armen en benen
Uitstralingspijn in armen en benen
Tintelende of gevoelige armen en benen
RSI of gevoelige pols of hand
Krampen in benen of voeten
Buik- of spijstverteringsstoornissen
Brandend maagzuur
Constipatie of diarree
Spastische darm
Burn-out klachten

Techniek

De Body Stress Release techniek is ontwikkeld om het lichaam te helpen vastgezette spierspanning los te laten, en daarmee het zelfgenezingsproces te reactiveren.

Terwijl de cliënt volledig gekleed ligt, voert de practitioner een aantal tests uit om nauwkeurig de juiste plaats en richting van de spanningsvelden te bepalen. Dit wordt gedaan door een lichte druk uit te oefenen op verscheidene plaatsen op het lichaam en waar te nemen hoe het lichaam daarop reageert. Op deze wijze werkt het lichaam als een bio-feedback mechanisme en verstrekt het de benodigde informatie.

Daarna spoort de practitioner het lichaam aan de spanning los te laten door het uitvoeren van een lichte, doch besliste druk-impuls op de juiste plaats en in de juiste richting.

Als de body stress recent ontstaan is, zal het proces van loslaten vrij snel plaats vinden. Wanneer de stress gedurende een langere tijd - mogelijk al jaren - opgeslagen is, kan een aantal bezoeken aan de BSR-practitioner nodig zijn om de spierspanningen in de verschillende lagen van het lichaam vrij te maken. De reden hiervoor is, dat de sterk aangespannen spieren zich laagje voor laagje ontspannen totdat zij hun normale, natuurlijke spanning ('tonus') hebben herkregen.

De toepassing van deze techniek is zacht en vriendelijk en heeft geen kracht nodig, omdat Body Stress Release gebruik maakt van de natuurlijke aard van het lichaam te streven naar een conditie zonder stress.

NB.: BSR houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses of het behandelen van ziekten. BSR localiseert slechts 'opgeslagen' spierspanning en stimuleert het lichaam deze los te laten, zodat het lichaam zichzelf kan blijven onderhouden en helen. Als zodanig is BSR dan ook géén substituut voor enig medisch handelen in welke vorm dan ook.

Geschiedenis

Body Stress Release is voor Nederland en Europa nog een jonge gezondheidstechniek, maar in Zuid-Afrika wordt deze methodiek al sinds 1981 toegepast. Deze techniek is ontdekt en verder ontwikkeld door het echtpaar Ewald en Gail Meggersee.
Body Stress Release is een autonome complementaire behandeltechniek die in Zuid-Afrika een zeer goede relatie heeft met de reguliere geneeskunde. Verwijzingen van cliënten vinden over en weer plaats. Er is een aantal vooraanstaande orthopedisch specialisten, onder andere orthopedisch chirurg dr. Du Toit uit Kaapstad, dat hun patiënten niet eerder wil opereren voordat is gebleken dat zelfs door middel van Body Stress Release de aandoening niet of onvoldoende te verhelpen bleek. In negentig procent van de gevallen is opereren na verzorging met Body Stress Release namelijk. niet meer nodig.
Vanaf 1981 is Body Stress Release ontwikkeld en toegepast door middel van onderzoek met inmiddels duizenden cliënten. De resultaten waren en zijn verbluffend. Body Stress Release blijkt uitermate effectief te zijn bij het herstellen van de communicatie en de coördinatie tussen de hersenen en het zenuwstelsel, daar waar het zenuwstelsel als gevolg van "body stress" niet in staat is goed te functioneren. Het wegnemen van de body stress leidt tot blijvend herstel van een breed scala aan aandoeningen dat ontstaan is door vastgezette spierspanningen (als gevolg van diverse soorten stress).
Opleidingen tot Body Stress Release Practitioner worden sinds 1992 verzorgd door de Body Stress Release Academy in Zuid-Afrika. Het is tot nu toe het enige land ter wereld waar deze unieke opleiding wordt gegeven.

BSR wordt gelukkig door een groeiend aantal ziektekostenverzekeraars vergoed.

bsr-logo